2021-2023: Geïntegreerde migratie OMS/ERP bij Vialis
Vialis migreert haar applicaties voor onderhoudsmanagement naar Maximo van IBM. Parallel hieraan vindt een ERP-migratie plaats naar 4PS Construct op basis van Microsoft Dynamics 365 Business Central. Remko inventariseert hoe Maximo tijdelijk geïntegreerd kan worden met de huidige ERP-applicatie Infor LN, zodat de twee parallelle migraties grotendeels onafhankelijk gepland en uitgevoerd kunnen worden. Aansluitend begeleidt Remko de realisatie en implementatie van de tijdelijke integratie tussen Maximo, InforLN en diverse gerelateerde bedrijfsapplicaties.

2020-2021: Bancaire maatwerkapplicatie voor SKG
Synobsys is de Outsystems Partner van Nederland. Stichting Kerkelijke Gelden (= SKG, dé bank voor kerkelijk Nederland) kiest voor de lowcode van Outsystems na decennialang gebruik te hebben gemaakt van AS/400-applicatie DIBS. In opdracht van Synobsys ondersteunt Remko SKG bij het inventariseren van de functionaliteit die gemigreerd/geoptimaliseerd moet worden en bij het vertalen van de requirements naar 'user stories' voor het scrumteam. Tevens wordt SKG ontzorgd in de vorm van eerste uitgebreide functionele test. Een robuust en breed geaccepteerd fundament biedt Synobsys de basis om het vervolg met eigen bemensing in te vullen.

2018-2019: Van legacy naar MS D365 bij Vialis
Een legacy systeem ondersteunt al enkele decennia een groot deel van de bedrijfsvoering van Vialis, maar wordt inmiddels niet meer technisch en functioneel onderhouden. Vanwege de risico's en de beperkingen moet dit nu dan toch echt worden vervangen. Niet met een big bang, zoals aanvankelijk de bedoeling, maar component voor component. Na het danig halveren van de portaalschil komt een brok CRM in beeld, die (weloverwogen gereduceerd) wordt gemigreerd naar Microsoft Dynamics 365. Hiermee wordt bovendien een begin gemaakt met het verwezenlijken van de omvangrijke CRM-ambities van Vialis.

2017-2018: Retail loyalty app voor BrandLoyalty
Om de in-store execution van loyalty programma's bij retailers te optimaliseren, laat marktleider BrandLoyalty een app met back-end en dashboard ontwikkelen door IceMobile. Een met succes draaiend prototype dient als voorbeeld voor een gebruiksvriendelijke en schaalbare upgrade, die door een scrumteam wordt ontworpen en gerealiseerd.

2016-2017: SalesForce Sales Cloud bij Pon
Bij een divisie van een importeur in de automotive industrie is SalesForce Sales Cloud gefaseerd ingevoerd als state-of-the-art CRM-systeem. Dit ter vervanging van een landschap met verouderde CRM-applicaties, die door meerdere business units geïsoleerd werden gebruikt. De afzonderlijke CRM-processen zijn daarbij vervangen door een gezamenlijke aanpak vanuit een overkoepelende visie. Hiertoe zijn integrale requirements geformuleerd voor de configuratie van standaardfunctionaliteit van SalesForce alsmede voor de realisatie van diverse maatwerkmodules en interfaces met systemen voor onder andere partnermanagement, contractmanagement en master data management.

2015-2016: Truckconfigurator voor MAN
Voor een divisie van een importeur in de automotive industrie is een nieuwe OEM-truckconfigurator via een nieuwe Enterprise Service Bus (ESB) succesvol aangesloten op het bestaande ERP-systeem. Hiertoe is een nieuwe enterprise architectuur gedefinieerd, zijn de requirements voor alle nieuwe en bestaande interfaces geformuleerd en gemanaged, werden meerdere leveranciers aangestuurd bij het verwezenlijken hiervan en zijn gerelateerde processen en procedures aangepast en geïmplementeerd.

2014-2015: Enterprise Architectuur voor VF/PF
Een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Onderwijs heeft haar enterprise architectuur laten modelleren. Dit met het oog op naderende wetswijzigingen met impact op de dienstverlening en de daarbij benodigde ICT-infrastructuur. Hierbij zijn de gemaakte keuzes met betrekking tot het zelf ontwikkelen en beheren van applicaties dan wel het uitbesteden van ICT-diensten getoetst aan de achterliggende visie, resulterend in een reeks aanbevelingen voor de huidige en de toekomstige situatie.

2013-2014: eHealth Warenhuis voor Parnassia
Parnassia, een grote GGZ-koepel, wilde haar eHealth Warenhuis koppelen met het Elektronisch Patiënten Dossier (Psygis Quarant). Hiertoe werd de relevante patiëntendata van het EPD gemodelleerd en opgeschoond, zodat een zinvolle en volledige link gelegd kon worden naar de corresponderende data in het EHW. Na het synchroniseren van alle data konden beide systemen daadwerkelijk succesvol gekoppeld worden.

2012-2013: Informatiebeveiliging van zorg-ICT
VitalHealth Software te Ede ontplooide uiteenlopende initiatieven op het gebied van de informatiebeveiliging van haar ketenzorg appicaties. Hiervoor werd een overkoepelend framework ontwikkeld, op basis waarvan compliance met zowel Europese als Amerikaanse wet- en regelgeving aantoonbaar geoptimaliseerd kon worden.

2011-2012: ParnasSys Partner Portaal
De marktleider van Leerling Informatie Systemen start een partnerprogramma. ICT-leveranciers popelen om hun onderwijsapplicaties te koppelen. Generieke webservices en een overkoepelend portaal worden ontwikkeld, resulterend in aanzienlijke besparingen en verhoging van kwaliteit.

2009-2010: Ketenacceptatietest voor PGN-PO
Tijdens een uitvoerige ketentest met 20 LIS-leveranciers en aansluitend een acceptatietest met tientallen PO-instellingen wordt het PGN-systeem voor de PO-sector geoptimaliseerd. Uiteindelijk wordt de PGN-keten met succes in gebruik genomen door de PO-sector.

2005-2009: Programma van Eisen voor PGN-PO
In het Primair Onderwijs wordt het onderwijsnummer ingevoerd. De 7700 PO-instellingen worden vertegenwoordigd bij het uitwerken van van wetten en regels, o.a. in de vorm van de programma's van eisen voor de nieuwe keten van overheidsorganisaties.

2002-2005: Programma van Eisen voor PGN-BVE
In opdracht van OCW werd voor 80 instellingen in het Beroepsonderwijs een Programma van Eisen voor elektronische gegevensuitwisseling opgesteld. Tevens werd nieuwe proces- en systeemarchitectuur gedefinieerd. Dit alles in het kader van de invoering van het Onderwijsnummer in de BVE-sector door de IB-Groep.

2001-2002: Sizing en estimating voor Iquip BV
Voor een ICT-dienstverlener werd een model en een tool (Siësta) ontwikkeld, waarmee systeemontwikkeltrajecten in verschillende fasen en volgens uiteenlopende methodieken gedetailleerd konden worden begroot. De tool werd vervolgens door de ICT-dienstverlener succesvol commercieel geëxploiteerd.

2000-2001: Unified Messaging bij KPN
Een internationale telecomgigant wilde haar klanten een geïntegreerde dienst voor telefoon, email en fax aanbieden (UM2 = Unified Messaging). Hiervoor werden alle benodigde aanpassingen aan de traditionele infrastructuur en de eisen voor uitbreiding in kaart gebracht, wat een negatieve business case opleverde.

1999-2000: Enterprise Resource Planning bij GE Plastics
Een chemische reus centraliseerde en optimaliseerde de inkoop-, productie- en distributielogistiek. Voor de standaard ERP-implementatie werden diverse specifieke systeeminterfaces ontwikkeld en geïmplementeerd, zodat het geheel naadloos aansloot bij de bestaande architectuur.

1998-1999: Oracle Financials bij GE Plastics
De Europese boekhouding en financiële rapportage van een chemische multinational werden in het Nederlandse hoofdkantoor gecentraliseerd. Het gerealiseerde maatwerk bij een standaard-applicatie onderging een succesvol post- implementatietraject.

1996-1997: Productie- en voorraadplanning bij Gispen
Gispen, een grote fabrikant van kantoormeubilair haalde juichend grote inrichtingsprojecten binnen, om er vervolgens grote verliezen op te lijden. Met behulp van demand management werd een aanpak voor productie- en voorraadplanning gedefinieerd die kon resulteren in onmiddellijke kostenreductie.

1995-1996: Procesgerichte calculatie bij Ergon BV
Een middelgroot elektrotechnisch installatiebureau leed verlies op grotere projecten en miste aantrekkelijke marktkansen. Implementatie van een procesgerichte methodiek voor calculatie en logistieke planning stond aan de basis van significante verbeteringen.

1994-1995: Instroommonitor bij TU Eindhoven
Voor één van de Technische Universiteiten werd een instroommonitor ontwikkeld, waarmee de werving van nieuwe studenten kon worden ondersteund. Mede op basis van deze monitor werd het studieaanbod en het promotieprogramma succesvol geoptimaliseerd.

1993-1994: Patiëntenplanning bij Bosch MC
Voor de polikliniek van een medisch en paramedisch centrum werd de planningsmethodiek voor opeenvolgende behandelingen en de bijbehorende logistiek geanalyseerd en geoptimaliseerd. Lagere uitvoeringskosten en grotere patiëntentevredenheid waren het positieve resultaat.